Odgovorna osoba za sadržinu sajta:

Color Star 2015 pr.
Color Star 2015
Bulevar Kralja Petra I 25
21000 Novi Sad
Fiksni telefon: +381 21 529 174
colorstardoo@gmail.com
Web:  www.color-star.rs

Dizajn, programiranje i SEO:
Luis Bruchmann d.o.o
Ulica Radovanovac 8 (Erem) 22429 Voganj
Telefon: +381 61 190 87 57
info@luis-bruchmann.rs
Web: www.luis-bruchmann.rs
PIB: 109640211
MB: 21215619